За нас

Varna Sky Beach Tennis Club

е основан и работи с идеята за популяризиране и развитие на плажния тенис на територията морската ни столица, а именно град Варна.

Плажният тенис събира световете на тениса и плажния волейбол в един вълнуващ спорт. Той може да се играе, както под формата на турнири, така и за плажно развлечение. Поради лекотата, с която може да се практикува, този нов динамичен спорт (Beach tennis) допада, както на професионални спортисти, така и на любители от всички възрастови групи.

Плажен тенис - най-модерният ракетен спорт за малки и големи на територията на град Варна.
Плажен тенис
най-модерния ракетен спорт
 • Игрище
 • Топки и ракети
 • Правила

Игрището е с размер   16  метра дължина и широчината 8 метра.То е трябва да е разделено през средата от мрежа,   окачена на въже или метален кабел с диаметър   не повече от 0.8 см, което трябва да преминава през или да  е завързано   за два пилона,  държащи  мрежата.

Мрежата  трябва  да  е  напълно  опъната,  така  че  да покрива напълно разстоянието между двата пилона и трябва да е  с  достатъчно ситна плетка, за да не позволява преминаването на топката през нея. Височината на мрежата в центъра трябва да е   1.7 м. Горната част на мрежата трябва да е от   лента,  която  да  покрива  въжето  или  металния  кабел.

Широчината  на  линиите на игрището е 5 см. Размерът на игрището трябва да се мери от външната страна на линиите, които трябва да са с един цвят и той да контрастира добре с повърхността на корта.

Повърхността на игрището трябва да е  съставен от изравнен пясък, колкото се може по изгладен и еднороден, без камъни, миди и други неспецифични предмети. Игралната повърхност не трябва да създава предпоставки за нараняване на играчите.

Топките с които се практикува този спорт са Ниво 1 (т.е. ниска  компресия  „оранжева“)

Ракетата не трябва да бъде по-дълга от 50 см, по широка от 26 см и по- дебела от 38 мм.  Централната  част на ракетата може да  има неопределен брой дупки с размер между 9 и 13 мм. Максимум на 4 см от външния ръб на ракетата, дължината и формата на дупките може да  варира, като не трябва да са такива, че да оказват влияние върху същността на играта.

Удрящата повърхност трябва да е плоска, но може да е гладка или грапава и не трябва да надхвърля 30 см в дължина и 26 см в широчина.

Отбелязване на точките:

Без точки – „Love“; Първа точка – „15“; Втора точка – „30“; Трета точка – „40“; Четвърта точка – „Гейм“.Ако всеки от двата отбора спечели по три точки, резултата е „Равен“ и трябва да се изиграе решителна точка. Отборът, който спечели решителната точка, печели гейма.По време на тай-брек гейм резултата се брои „Нула“, „1“, „2“, „3“ и  т.н.  Отборът, който първи спечели седем точки печели „Гейм“ и „Сет“, като трябва да    има разлика от две точки с опонента. Ако е необходимо, тай-брек гейма продължава, докато един от отборите спечели две точки повече от другия. Един мач може да се играе до 3 сета (единия отбор трябва да спечели 2 сета, за да спечели мача) или до   5 сета (единия отбор трябва да спечели 3 сета, за да спечели мача). Избраният формат трябва да се обяви преди началото на състезанието. Има различни методи  на точкуване в един сет. Двата най-разпространени метода са „Сет с предимство“ и „Тай-брек сет“. Всеки от методите може да се избере, като избора трябва да  се  обяви преди началото на състезанието. Ако се избере метода „Тай-брек сет“, също така трябва да се обяви дали последния сет ще се играе като „Тай-брек сет“ или   „Сет с предимство“.

а) „Сет с предимство“ – Първият отбор, който спечели 6 гейма, печели и сета, като спечелените геймове трябва да са с два повече от тези на противника. Ако е нужно сета се продължава, докато се постигне разлика от два гейма.

б) „Тай-брек сет“ – Двойката, която спечели 6 гейма, печели и сета, като спечелените геймове трябва да са с два повече от тези на противника. Ако и двата отбора спечелят по шест гейма, трябва да бъде изигран тай-брек гейм. Стандартния гейм се точкува, както следва, като първо се обявява резултата на сервиращия отбор.

Сервиращ и посрещащ

Двата отбора трябва да са на срещуположните страни на игрището. Сервиращ е играчът, който за първи път вкарва топката в игра. Отборът, който е готов да върне сервираната топка е посрещащ.Играчите от посрещащия отбор могат да заемат всякаква позиция в или извън линиите на полето, от тяхната старана на мрежата.Партньорът на сервиращия състезател може да заема всякаква позиция в или извън линиите на полето от страната на мрежата, от която се сервира.Играч ще изгуби точката за своя отбор, ако стъпи в игралното поле на противниковия отбор преди или след като играе с топката.

Избор на поле и сервис, смяна на полетата

Изборът на поле и кой отбор да сервира и кой да посреща при началото на срещата се прави чрез жребии преди началото на разгрявката. Отборът на двойката  спечелила жребия може да избира:

а) да бъде сервиращ или посрещащ през първия гейм на мача, като в този случай другият отбор избира полето, в което да играе през първия гейм;

б) полето, в което да играе през първия гейм от срещата, като в този случай другият

отбор избира дали да сервира или да посреща;

в) да предостави един от горните два случая на противниковия отбор.

Двойките сменят полетата след първия, третия и всеки следващ нечетен гейм на всеки сет. Отборите, също така, сменят полетата след края на всеки сет, освен в случаите, когато броя на геймовете в сета е четен, като в този случай отборите сменят полетата след края на първия гейм от следващия сет.По време на тай-брек гейм двойките трябва да сменят полетата на всеки четири точки.

Изпълнение на сервис

Отборът, който трябва да сервира в първия гейм  на всеки сет, трябва да реши кой от играчите ще сервира през този гейм. Съответно, техните опоненти трябва да вземат същото  решение  преди началото на втория гейм. Партньорът на играча, който сервира в първия гейм трябва да сервира в третия, а партньорът на играча, който сервира във втория гейм трябва да сервира в

четвъртия гейм. Това въртене трябва да продължи до края на  сета.Топката сервирана от сервиращия може да бъде върната от всеки от играчите от другата страна на мрежата.

Непосредствено преди началото на движението за изпълнение на сервис, сервиращият застава в покой стъпил с двата крака преди крайната линия на корта и между въображаемото продължение на страничните линии.След това сервиращия трябва да подхвърли топката с ръка, в която и да е посока, и да я удари с ракетата преди топката да е докоснала земята. Движението за изпълнение на сервис приключва в момента, в който сервиращия удари топката или я пропусне.  играч, който може да ползва само едната си ръка може да подхвърли топката  с ракетата.При сервиране в обикновен или тай-брек гейм сервиращия може да заеме позиция, където пожелае зад крайната линия на игрището.Сервисът трябва да премине над мрежата и да попадне в рамките на полето на противниковия отбор.Не се допуска изпълнение на втори сервис.

По време на изпълнение на сервис, сервиращия не трябва да: Сменя  позицията си като  тича  или  ходи,  позволени  са  леки  движения  с  краката;  докосва крайната линия или да стъпва в полето, с който и да е от двата си крака;

поставя, който и да е от двата си крака под крайната линия; стъпва извън въображаемото продължение на страничните линии на корта

Сервисът е грешен, ако: сервиращият пропусне топката опитвайки се да я удари; сервираната топка докосне някой от предметите или обектите около игрището (например пилоните на мрежата); сервираната топка докосне сервиращия или партньора му или каквато и да е част от тяхното облекло или това което носят. Играчът, който хвърли топката за изпълнение на сервис, но реши да не я удря може да я хване с ръка, с ракета или да я остави да падне на земята.

Загуба на точка

Точката е изгубена, ако:

 • Сервиращият направи грешка при сервиране;
 • Някой от играчите на всеки от отборите не върне топката преди да е  докоснала земята;
 • Топката е върната от някой от играчите на единия от отборите, но тя пада на земята извън полето на противника;
 • Топката е върната от някой от играчите на единия от отборите, но преди да докосне земята тя се удря в някой от обектите около корта;
 • Играч от някой от двата отбора преднамерено извърши носене или хване топката с ракетата си по време на игра или докосне топката повече от един път;
 • Ако по време на разиграване играч или неговата ракета, независимо дали я държи или не, или част от неговото облекло или каквото и да е, докосне мрежата, филето, опъващите въжета или противниковото поле;
 • Играч удари топката преди да е минала над мрежата;
 • Топката в игра докосне играч или каквато и да е част от това, което той носи или е облечен с, освен ракетата му;
 • Топката в игра докосне ракетата на играч, докато той не я държи;
 • Играч умишлено и съществено промени формата на ракетата си по време на разиграване;
 • И двамата играчи от отбора докоснат топката при връщането й;
 • Ако при изпълнението на сервиса сервиращият изпусне ракетата си,  умишлено или не, и тя докосне мрежата преди топката да е докоснала земята. Точката е изгубена за отбора, играч от който е хвърлил ракета по топката.

Игра без прекъсване

Освен в случай на грешка или преиграване, топката е в игра от момента, в който сервиращият удари топката, до момента, в който някой от отборите не спечели точката. Ако топката докосне линия се счита, че е докоснала полето оградено от    тази линия. В случай, че позицията на линията е променена по някаква причина, от вятър или друга причина, преди разиграването на точката играчите могат да поискат от съдията да поправи линията (при мач без съдия това се прави от някой от играчите), но каквито и да са подобни промени не могат да оказват влияние на вече разиграни точки.Ако топката в игра докосне предмет или обект около корта преди да докосне земята, играчът който е ударил тази топка губи точката за неговия отбор.

По принцип, трябва да се играе без прекъсване, от началото на мача (когато е изпълнен първия сервис, с който започва мача) до неговия край.

Разрешено е прекъсване от максимум двадесет (20) секунди между отделните точки. По време на смяна на полетата между отделните геймове е допустимо прекъсване   от максимум деветдесет (90) секунди. Обаче, след първия гейм на всеки сет, както и по време на тай-брек гейм, играта трябва да не се прекъсва и отборите да сменят полетата си без почивка. След края на всеки сет трябва да има почивка от максимум

сто и двадесет (120) секунди. Максималното време се отчита от момента, в който приключи едно разиграване до момента, в който е изпълнен сервиса за разиграване на следващата точка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практикуването на този атрактивен вид спорт допринася за повишаване на двигателните качества. Специфичната настилка върху която се играе води до повишаване на отскокливостта, силата на мускулите на долните крайници, повишава гъвкавостта в глезенната става. Съприкосновението на стъпалата с пясъка има масажиращо въздействие, отлично средство за превенция против ревматични заболявания. Не бива да се забравя и емоционалният заряд с който се зареждат практикуващите на плажният тенис.

arrow_drop_up